I am someone whose life is run by a one-sentenced cliché: “A cozy, quiet spot, a fresh cup of coffee, and a good book... These are some of the best things in life.” By A Random Bookmark
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/

Dalampasigan

Awitin natin

mga tula sa bangin

tangay ng hangin

dala ng tingin

hampas ng alon

haplos ng kahapon

naghihintay sa ngayon

nasaan ang pagkakataon?

Dumudungaw sa ala-ala

nais ng makilala

pangarap sa tala

kailangan pa ba ng himala?

Nandito na ang bukas

takot pa ring tumuklas

Dama pa rin ang bakas

Kaharap na ang wakas.